FMSLogo

FMSLogo 6.35

Miễn phí
FMSLogois một chương trình để tạo ra đồ họa tạo ra cho didactic mục đích
Tải về
Người dùng đánh giá
4.0  (27 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
FMSlogo | Thêm chương trình
FMSLogois một chương trình để tạo ra đồ họa tạo ra cho didactic mục đích. Nó dựa vào một trong những cái cũ nhất chương trình ngôn ngữ khác nhau, được gọi là LOGO, dùng để chế tạo đồ họa. Để tạo ra một sinh động ảnh, anh có, ... để cấp những chỉ dẫn bằng cách gõ cần thiết lệnh.
Cô có thể tạo của riêng anh, thủ tục tiếp theo để đơn giản hóa bản đánh máy, sử dụng arithmetical chức năng, hợp lý điều hành, macro lệnh, biến, và nhiều hơn nữa. Vậy anh có thể tạo tuyệt vời geometrical con số. Cái đồ họa cô có thể tạo ra có thể được cứu vào GIF hay BMP định dạng, và có thể được in thôi.
Thông tin được cập nhật vào: